Velkommen!

Ungdom

Husbergøya skal bli et sted hvor ungdom i Oslo som aktive brukere og ressurs benyttes til oppbygging av et selvstendig økologisk samfunn. Øya blir en mulighet til arbeidstrening og sosialisering. Øya skal drives etter prinsippene i Lokal Agenda 21 programmet

Samfunn

Øya er som et lite samfunn med satsing på rekreative aktiviteter, og store utfordringer knyttet til felles og forsvarlig bruk av naturen.

Fremtiden

Menneskene er avhengig av naturen rundt seg. Dette gir oss en stor utfordring når det gjelder en riktig bærekraftig bruk av naturen rundt oss. En stor økologisk satsing på Husbergøya vil være en unik måte å bevisstgjøre barn og ungdom når det gjelder å tenke globalt og handle lokalt.