Husbergøya

Areal: 50,3 mål
GNR: 1 - BNR: 3
Eier: Oslo Kommune
Disponerende avdeling: Park og Idrett
Bebyggelse: 3 hytter
Adkomst: Øya kan kun nåes med båt. Det er kaninanlegg på nordsiden
Beliggenhet: Sør for Langøyene i indre Oslofjord

Øya er bratt, med til dels ulent terreng mot nord og vest. Terrenget er slakere mot øst og syd. Tett vegetasjon med bar- og løvtrær. Rikt fugleliv, og gode muligheter for fiske. Fin strandlinje mot øst. Det har tidligere ligget en tranfabrikk på øya.