Riverside

Formålet og visjonen med Riversideprosjektet er å bidra til selvstendiggjøring av ungdom gjennom å skape en arena av ulike forebyggende og kompetansegivende tiltak. Konseptet er basert på tre hovedtrategier:

  1. kompetanseheving,
  2. næringsmiljøsatsing,
  3. trendutvikling.
Prosjektet er finansiert av Oslo kommune (Handlingsplan for Oslo indre øst) og barne- og familie departementet, og er åpent for ungdom i hele Oslo.